95 kodas – kroviniams vežti

Vairuotojai įgiję C1, C kategorijos vairuotojų pažymėjimus po 2009 m. rugsėjo 10 d. ir norintys vežti krovinius komerciniais tikslais (dirbti krovinių pervežime), privalo turėti pradinę profesinę kvalifikaciją krovinius vežti patvirtinančius pažymėjimus, jei krovinius veža C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonėmis.

Ši pradinė kvalifikacija suteikiama baigus mokymo kursus ir išlaikius kvalifikacijos egzaminus licencijuotoje mokymo įstaigoje.