BE kategorijos kursai

BE kategorija – (nuo 18 metų) B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3500 kg, junginiai.