C kategorijos kursai

Mokymo programos pavadinimas: C, CE kategorijų transporto priemonių vairuotojo mokymo programa
Suteikiama kompetencija: Suteikiama teisė laikyti egzaminus VĮ „Regitra“

C kategorijos transporto priemonių vairuotojo mokymo programos trukmė – 51 val. (Teorija 42 val., transporto priemonės praktinis vairavimas C ir CE po 15 val.);

C kategorija – automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; CE kategorija – C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai;Privaloma "B" transporto priemonės vairuotojo kategorija. C kategorija – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius; CE kategorija – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius;

Mokymo programos metu būsimieji transporto priemonių vairuotojai turi įgyti žinių apie:

transporto priemonių, kurių vairavimo teisę siekia įgyti, kategorijas, šių transporto priemonių paskirtį, naudojimą, didžiausiąją leidžiamąją masę; transporto priemonių agregatų, sistemų ir prietaisų paskirtį ir jų išdėstymą;

transporto priemonių eksploatacines medžiagas ir jų keitimo periodiškumą, transporto priemonių eksploatacijos techninių gedimų požymius;

transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros reikalavimus bei jos periodiškumą;kelio ženklus ir kelių ženklinimą, eismo reguliavimo signalus (šviesoforų ir reguliuotojo), manevravimo, važiavimo per sankryžas ir geležinkelio pervažas, greičio apribojimus;

transporto priemonių vilkimo, krovinių (bagažo) gabenimo ir keleivių vežimo taisykles;
atsakomybę už Kelių eismo taisyklių pažeidimus;

vairuotojo ir kitų eismo dalyvių teises ir pareigas; psichofiziologinės būsenos neigiamą įtaką (dėl alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikio, ligos, nuovargio, buities ir darbo sąlygų, emocijų) reakcijai ir dėmesiui, situacijos suvokimui, vertinimui ir optimalių sprendimų priėmimui; eismo įvykių priežastis;

vairavimo rizikos veiksnius, susijusius su meteorologinėmis sąlygomis, kelių tipais ir jų danga, paros laiku; specifinius rizikos veiksnius, susijusius su pažeidžiamiausiais eismo dalyviais: vaikais, pėsčiaisiais, dviratininkais ir neįgaliaisiais; veiksmus, kurių vairuotojas privalo imtis įvykus eismo įvykiui;

su transporto priemone susijusius faktorius: garso ir avarinės šviesos signalizacijos, taupaus degalų naudojimo, teršalų išmetimo ribojimo, saugos diržų, atramų galvai ir vaikų vežimo saugos reikmenų naudojimo taisykles;

saugos priemones keičiant ratus;

saugos faktorius, susijusius su krovinių pakrovimu, tvirtinimu, iškrovimu; transporto priemonių mechaninius gedimus, turinčius didžiausios įtakos saugiam eismui ir aplinkai: vairo, pakabos, stabdžių sistemos, padangų, žibintų, posūkių rodiklių, veidrodžių, priekinių stiklų valytuvų, išmetamųjų dujų šalinimo sistemos, saugos diržų bei įspėjamojo garso signalo;
dokumentus, kuriuos būtina turėti eksploatuojant transporto priemones;

transporto priemonių bendrąją sandarą, agregatų ir mazgų, sistemų ir mechanizmų paskirtį, veikimo principus, naudojamas eksploatacines medžiagas;
padangų sandaros ypatumus, montavimą, teisingą naudojimą ir priežiūrą; stabdžių įtaisų, greičio ribojamojo prietaiso pagrindines dalis, veikimo principus, naudojimo ir kasdieninės priežiūros ypatybes;

stabdžių antiblokavimo sistemos (toliau – ABS) naudojimo ypatybes;

transporto priemonių gedimų priežastis, šalinimo ir prevencinės priežiūros būdus.

Transporto priemonių vairuotojai privalo saugiai ir imdamiesi visų būtinų atsargumo priemonių atlikti šiuos veiksmus įprastinėse eismo situacijose: pajudėti po sustojimo aikštelėse, keliuose; išvažiuoti (pasukti) iš kelio į kitą kelią (aikštelę); važiuoti tiesiais keliais, prasilenkti su priešais važiuojančiomis transporto priemonėmis normaliomis ir riboto pločio sąlygomis; važiuoti vingiuotais keliais; privažiuoti prie sankryžų ir jas kirsti; pasukti į dešinę, kairę, apsisukti; persirikiuoti eismo juostose; įvažiuoti (išvažiuoti) į (iš) kelius (-ių), turinčius greitėjimo (lėtėjimo) juostas; lenkti, pralenkti, apvažiuoti kitas transporto priemones ar važiuoti šalia jų; važiuoti keliais, kuriuose yra žiedinių sankryžų, geležinkelio pervažų, keleivinio transporto stotelių, pėsčiųjų perėjų, ilgų įkalnių (nuokalnių); taisyklingai sustoti (stovėti), išlipti iš transporto priemonės.