Krautuvo vairuotojas

Krautuvų vairuotojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 3521041
Valstybinis kodas 261084022
Švietimo sritis Transporto paslaugos
Švietimo posritis Transporto paslaugos
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas Krautuvų vairuotojas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis I
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis 1
Būtinas minimalus išsilavinimas Pagrindinis išsilavinimas
Kiti reikalavimai Nėra duomenų
Programos trukmė Dieninė, 6, Savaitėm
Vidutinė teorinio mokymo trukmė 0 sav.
Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką) 0 sav.
Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai Krautuvų vairuotojas
Profesinio mokymo diplomas, 4102
Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data Nėra duomenų

Teisės aktas 261084022 Krautuvo vairuotojui (peržiūrėti/siųstis)