Papildomas mokymas

Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti turi išklausyti (atlikti) papildomus vairuotojų mokymus.

Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti turi išklausyti (atlikti) papildomus vairuotojų mokymus.

Mokymų tvarka patvirtinta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 ir Nr. 2B-86 įsakymu

2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 2B-178

Pradedančiųjų vairuotojų papildomas mokymas reikalingas pradedantiesiems vairuotojams pažeidus KET reikalavimą (-us) susijusį (-ius) su:

 • su vairuotojų pareigų pėstiesiems;
 • lenkimo taisyklėmis;
 • draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis;
 • eismo reguliavimo signalų nesilaikymo;
 • įspėjamųjų signalų naudojimo;
 • važiavimo per sankryžas;
 • vairuotojų naudojimosi saugos diržais;
 • motociklininko šalmais pažeidimais;
 • nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10km/h;
 • transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 iki 0,4 promilės);
 • sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

Šie vairuotojai privalo:

1. Išklausyti 45 minučių trukmės vairuotojų mokytojo vedamą (filmuojamą) teorijos kursą;
2. Išklausyti 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą (filmuojamą) psichologijos kursą;
3. 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), jo (-ų) priežastį (-is) ir asmeninę atsakomybę;
4. Atlikti individualų 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone;
5. Atlikti žinių patikrinimo testą, sudarytą iš 25 klausimų. Testui spręsti skiriama 30 minučių. Testas laikomas išlaikytu, jei teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 proc. klausimų.

Atvykus į šiuos mokymus privaloma pateikti:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. Įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
3. Pradedantysis vairuotojas (neturintis 2 metų stažo) turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) jam buvo atimta teisė vairuoti);
4. Pažeidimo (-ų) aprašą (pildomas atvykus).

Baigusiems mokymo kursą tą pačią dieną išduodama pažyma, patvirtinanti mokymo kurso baigimą.

PAPILDOMU MOKYMO KURSU KAINA 100 EUR

Papildomo mokymo kursai organizuojami kiekvieną ketvirtadienį ir šeštadienį nuo 8 val.

Būtina išankstinė registracija.

Atsakingas už papildomą vairuotojų mokymą

Donatas Maslauskas
Tel.: +370 650 17925