SM kategorijos kursai

font size=“5″>SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 2521041
Valstybinis kodas 262104107
Švietimo sritis Transporto paslaugos
Švietimo posritis Transporto paslaugos
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojas (traktorininkas)
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis III
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis 3
Būtinas minimalus išsilavinimas Pagrindinis išsilavinimas
Kiti reikalavimai Nėra duomenų
Programos trukmė Dieninė, 5,5, Savaitėm
Vidutinė teorinio mokymo trukmė 1 sav.
Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką) 1 sav.
Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojas (traktorininkas)
Pažymėjimas, 3106

Mokymo programa skirta parengti SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojus (traktorininkus), gebančius savarankiškai ir kvalifikuotai dirbti su savaeigėmis kelių tiesimo, statybos darbų bei žemės statinių priežiūros mašinomis, laikantis nustatytų technologinių reikalavimų.

Būsimieji SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojai (traktorininkai) teorinių užsiėmimų metu mokomi dirvožemio žinių pagrindų, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo žinių pagrindų, mašinų eksploatacijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, pavojingų krovinių vežimo.

Taip pat gali pasirinkti vieną iš šių modulių: žemės kasimo ir transportavimo mašinos, dangų įrengimo ir remonto mašinos, kelių ir aikščių priežiūros mašinos. Kiekviename modulyje mokoma keturių dalykų: bendros žinios apie žemės statinius medžiagos, naudojamos žemės statinių įrengimui, žemės kasimo ir transportavimo, dangų įrengimo, priežiūros mašinų įranga ir jų techninė priežiūra, žemės statinių savaeigėmis mašinomis. Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokymo įstaigoje, kurio trukmė – 0,2 savaitės; antrasis etapas – įmonėse, kurio trukmė – 1 savaitė. Visa praktinio mokymo trukmė – 1,2 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami mašinų priežiūros, valdymo ir kiti gebėjimai. Programa baigiama baigiamuoju egzaminu.

Baigusiajam suteikiama kompetencija vairuoti SM kategorijos savaeiges mašinas. Baigus SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal profesinio mokymo transporto paslaugų srities, transporto paslaugų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo transporto inžinerijos studijų krypties programas. SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.

Teisės aktas 262084018 SM kategorijai (peržiūrėti/siųstis)