SZ kategorijos kursai

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 2521041
Valstybinis kodas 262104108
Švietimo sritis Transporto paslaugos
Švietimo posritis Transporto paslaugos
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas SZ kategorijos savaeigių mašinų vairuotojas (traktorininkas)
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis III
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis 3
Būtinas minimalus išsilavinimas Pagrindinis išsilavinimas
Kiti reikalavimai Nėra duomenų
Programos trukmė Dieninė, 5, Savaitėm
Vidutinė teorinio mokymo trukmė 0 sav.
Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką 0 sav.
Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai SZ kategorijos savaeigių mašinų vairuotojas (traktorininkas)
Pažymėjimas, 3106

Mokymo programa skirta parengti SZ kategorijos savaeigių mašinų vairuotojus (traktorininkus), gebančius savarankiškai ir kvalifikuotai įvertinti ir palaikyti tinkamą savaeigių žemės ūkio paskirties mašinų būklę, paruošti jas darbui, dirbti su javų, savaeigių runkelių kombainais, savaeigėmis šienapjovėmis, savaeigiais lauko smulkintuvais, pasirinkti optimalų darbo režimą, laikytis darbų technologinių reikalavimų. Siekiant šių tikslų būsimieji SZ kategorijos savaeigių mašinų vairuotojai (traktorininkai) teorinių užsiėmimų metu mokomi dirvožemio pagrindų, traktorių, mašinų ir darbų technologijos, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo pagrindų, mašinų eksploatacijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, savaeigių žemės ūkio mašinų konstrukcijos, eksploatacijos reikalavimų, darbo ir administracinės teisės pagrindų.

Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas mokymo įstaigoje, kurio trukmė – 0,2 savaitės, antrasis etapas mokymo įstaigoje arba pas darbdavį kurio trukmė – 0,3 sav. Visa praktinio mokymo trukmė – 1,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami savaeigių mašinų priežiūros, jų valdymo ir kiti gebėjimai. Programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama kompetencija vairuoti SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas. Baigus SZ kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal profesinio mokymo transporto paslaugų srities, transporto paslaugų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo transporto inžinerijos studijų krypties programas. SZ kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 17 metų.

Teisės aktas 262084019 SZ kategorijai (peržiūrėti/siųstis)