TR1 kategorijos kursai

TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 2521041
Valstybinis kodas 262104105
Švietimo sritis Transporto paslaugos
Transporto paslaugos
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas TR1 kategorijos traktorininkas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis III
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis 3
Būtinas minimalus išsilavinimas Pagrindinis išsilavinimas
Kiti reikalavimai Mokytis vairuoti TR1 kategorijos traktorius suteikiama teisė asmenims ne jaunesniems kaip 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų)
Programos trukmė Dieninė, 4, Savaitėm
Vidutinė teorinio mokymo trukmė 3 sav.
Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką) 1 sav.
Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai TR1 kategorijos traktorininkas
Pažymėjimas, 3106

Mokymo programa skirta parengti TR1 kategorijos traktorininkus, gebančius vairuoti iki 60 kW variklio galios ratinius žemės ir miškų ūkio traktorius bei vikšrinius traktorius ir traktorių junginius su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktorius su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.).

Būsimieji TR1 kategorijos traktorininkai teorinių užsiėmimų metu mokomi dirvožemio pagrindų, traktorių, mašinų ir darbų technologijos, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo pagrindų, mašinų eksploatacijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos. Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokymo įstaigoje, kurio trukmė – 0,5 savaitės; antrasis etapas – mokymo įstaigoje arba pas darbdavį, kurio trukmė – 0,5 savaitės. Visa praktinio mokymo trukmė – 1 savaitė. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami traktorių gedimų šalinimo, traktoriaus valdymo ir kiti gebėjimai. Programa baigiama egzaminu. Baigusiajam suteikiama kompetencija vairuoti TR1 kategorijos traktorius. Baigus TR1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal profesinio mokymo transporto paslaugų srities, transporto paslaugų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo transporto inžinerijos studijų krypties programas. TR 1 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa skirta asmenims, turintiems 15 metų.

Teisės aktas 262084016 TR1 kategorijai (peržiūrėti/siųstis)