TR2 kategorijos kursai

TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 2521041
Valstybinis kodas 262104115
Švietimo sritis Transporto paslaugos
Švietimo posritis Transporto paslaugos
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas TR2 kategorijos traktorininkas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis III
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis 3
Būtinas minimalus išsilavinimas Pagrindinis išsilavinimas
Kiti reikalavimai Nėra duomenų
Programos trukmė Dieninė, 5, Savaitėm
Vidutinė teorinio mokymo trukmė 0 sav.
Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką) 0 sav.
Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai TR2 kategorijos traktorininkas
Pažymėjimas, 3106

Mokymo programa skirta parengti TR2 kategorijos traktorininkus, gebančius dirbti 60 kW arba didesnės variklio galios ratiniais žemės ir miškų ūkio traktoriais, vikšriniais traktoriais ir traktorių junginiais su priekabomis, žemės ūkio mašinomis, taip pat traktoriais su sumontuotais mechanizmais (ekskavatoriais, buldozeriais, krautuvais ir kt.). Siekiant šių tikslų būsimieji TR2 kategorijos traktorininkai teorinių užsiėmimų metu mokomi dirvožemio žinių pagrindų, traktorių, mašinų ir darbų technologijos, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo pagrindų, mašinų eksploatacijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos, pavojingų krovinių vežimo taisyklių. Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokymo įstaigoje kurio trukmė – 8 val.; antrasis etapas – mokymo įstaigoje arba pas darbdavį, kurio trukmė – 12 val. Visa praktinio mokymo trukmė – 1,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami traktoriaus valdymo, jo priežiūros ir kiti gebėjimai. Programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama kompetencija vairuoti TR2 kategorijos traktorius. Baigus TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal profesinio mokymo transporto paslaugų srities, transporto paslaugų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo transporto inžinerijos studijų krypties programas. TR2 kategorijos traktorių vairuotojo (traktorininko) mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 17 metų.